Praktyka Lekarzy Kopernik świadczy usługi medyczne na podstawie kontraktu z NFZ i odpłatnie.

Długoletnie doświadczenie na rynku medycznym sprawia, że otaczamy Naszych pacjentów opieką najwyższej jakości, którego gwarantem jest uzyskany
certyfikat ISO 9001:2008 na usługi medyczne.

Do lekarzy rodzinnych i specjalistów rejestrujemy na określoną godzinę (osobiście, telefonicznie).
Podana godzina jest orientacyjną godziną przyjęcia przez lekarza.

• • •

Zapisałeś się do lekarza, ale w umówionym terminie wizyta jest niemożliwa?

Nie zapomnij jej odwołać!

Wszystkim Pacjentom zależy na łatwym i szybkim dostępie do lekarzy. Jedną z częstych przyczyn kolejek do lekarza są nieodwołane wizyty. Jeśli w porę odwołasz wizytę, z której nie możesz skorzystać, to umożliwisz innym Pacjentom szybsze skorzystanie z porady lekarza. Odwołanie wizyty, z której nie możesz skorzystać, pozwoli lekarzowi szybciej pomóc innym.

Pamiętaj!

Odwołanie wizyty jest nie tylko dowodem dobrego wychowania, ale także obowiązkiem ustawowym: art. 20 ust. 9 „W przypadku gdy świadczeniobiorca nie może stawić się u świadczeniodawcy w terminie określonym w trybie ust. 2, 7 lub 8 lub gdy zrezygnował ze świadczenia opieki zdrowotnej, jest on obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym świadczeniodawcę”.

• • •
Kontakt

Praktyka Lekarzy „Kopernik” J. Napiórkowski sp.j.
ul. Kopernika 9a, 96-100 Skierniewice

tel. 46 833 69 89 – Poradnia Dla Dorosłych
tel. 46 833 69 81 – Poradnia Dla Dzieci