Poradnia pediatryczna

Poradnia pediatryczna mieści się na parterze naszej przychodni. Poradnia ma wydzielone osobne pomieszczenia dla dzieci zdrowych i chorych.

Lekarz Małgorzata Mroczko-Napiórkowska
Lekarz Mirosława Lebioda
Lekarz Joanna Rakowska
Lekarz Monika Kopka-Luty

Pacjenci do lekarzy rejestrowani są na konkretną godzinę.

Godziny pracy lekarzy poradni POZ mogą zmieniać się w zależności od indywidualnych okoliczności (urlopy, choroby itp.).

Wizyty domowe

realizowane są w sytuacjach uzasadnionych stanem zdrowia Pacjenta
– w szczególności osoby starsze mające problemy z poruszaniem się.

Wizyty prosimy zgłaszać osobiście, telefonicznie lub przez osoby trzecie w rejestracji.

Decyzję o realizacji wizyty domowej podejmuje lekarz na podstawie indywidualnej konsultacji.