Poradnia endokrynologiczna

Lekarz Jacek Kuryłek
Lekarz Małgorzata Zalewska

Wymagane dokumenty:

• skierowanie do poradni endokrynologicznej
• dokument z numerem PESEL